Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Historie společnosti TAS

TAS Holešov, s.r.o.

Společnost TAS Holešov, s.r.o. vznikla k 1. 1. 2024 sloučením společností Tepelné Hospodářství Holešov, spol. s r. o. a Technických služeb Holešov, s.r.o.. Sloučením těchto společností se začala psát nová historie. V nové historii bychom chtěli pokračovat v činnostech a cílech obou společností. Nyní krátce k historii obou společností.

Tepelné Hospodářství

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 28. srpna 1996. Na její činnost je vydáno licenční rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ČR, pro výrobu a rozvod tepla a elektrické energie č. 110100132, 310100156, 3201002003. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR bylo vydáno osvědčení č.37/2008, 38/2008, 39/2008, 40/2008 o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. Na ostatní činnosti společnosti pak jsou vydány koncesní a živnostenské listy.

Činnosti společnosti

  • Zásobování obyvatelstva a podnikatelských subjektů tepelnou energií
  • Výroba a prodej elektřiny, která se vyrábí vysoce efektivním spalováním zemního plynu prostřednictvím kogeneračních jednotek
  • Drobné opravy plynových kotlů, revize elektřiny, plynu, tlakových nádob a odborné prohlídky kotelen
  • Autorizované měření emisí a případně poradenství v energetické oblasti
  • Správa městských nemovitostí
  • Správy všech sportovních zařízení v budově bazénu Holešov
obr002_preview.jpg (JPG 58.10 kB) obr02_preview.jpg (JPG 640x480px ) kgj_tedom_cento_120.jpg (JPG 1024x768px ) bazen.jpg (JPG 1440x1080px )

Základním cílem společnosti je provozovat všechna technologická zařízení v bezporuchovém stavu a energii na nich vyrobenou dodávat odběratelům za příznivé ceny, tak aby dopad růstu cen energií a to především plynu byl pro konečné zákazníky naší společnosti co nejúnosnější. Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o. je členem EKOENERGOSVAZU ČR.

Technické služby

Firma Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, 769 01 Holešov byla založena dne 17. 11. 1999 zápisem u notáře v Holešově. Zápis v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně byl proveden 1. 1. 2000. Firma souběžně pracovala do 31. 3. 2000 s příspěvkovou organizací Technickými službami města Holešova. Vlastní činnost zahájila 1. 4. 2000.

 

 

Přehled služeb