Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Provozní doba

Provozní doba - Letní období (duben - říjen)

Po - Ne

7.00 - 19.00

Provozní doba - Zimní období (listopad - březen)

Po - Ne

7.00 - 17.00

V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle je provozní doba prodloužena v době 7.00 – 20.00 hodin.

 

 

Úřední hodiny správce

Pondělí

8.00 - 10.00

14.00 - 16.00

Středa

8.00 - 10.00

14.00 - 16.00

Čtvrtek

8.00 - 10.00

 

Kancelář správy hřbitova je umístěna v budově obřadní síně.

 

 

 

 

Ceník

 

 

Podmínky

 

Upozornění - dle řádu pohřebiště je zakázáno:

  • Jezdit na pohřebišti na jízdních kolech
  • Vstupovat do areálu se psy, kočkami a jinými zvířaty
  • Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem  hrobových míst
  • Vysazovat dřeviny do pohřbívací plochy hrobových míst - proto vyzýváme nájemce, aby co nejdříve a to na vlastní náklady sjednali nápravu.


Ke zhotovení, údržbě, opravě a úpravě hrobového zařízení všech typů hrobů i hrobky je nutný písemný souhlas provozovatele pohřebiště!

Před zahájením jakýchkoliv prací musí být k hrobovému místu uzavřena platná nájemní smlouva.

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje tak, aby vznikaly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů; přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

 

Nájemce hrobového místa je povinen správci pohřebiště oznámit uložení urny či její přemístění a sdělit tyto údaje:

  • Jméno a příjmení zesnulé osoby
  • Místo a datum narození
  • Místo a datum úmrtí 
  • Datum uložení urny na pohřebiště
  • Číslo hrobového místa

 

Dovolujeme si upozornit nájemníky hrobových míst, že Správce pohřebiště odpovídá pouze za škody na hrobovém zařízení, které zavinil porušením svých povinností. Nezodpovídá však za škody způsobené vyšší mocí a jednáním třetích osob.

 

 

Služby

 

 

Kontakt

Adresa: Grohova 1067, Holešov

Správce hřbitova: Martina Němcová

Tel.: 573 394 443

Mobil: 734 699 766

E-mail: sprava.hrbitova@tasholesov.cz

 

Obchodní společnost provádí správu pohřebiště včetně zajišťování komplexní údržby na základě smlouvy o obstarání nemovitosti. V rámci této smlouvy jsou prováděny administrativní práce související s pronájmem hrobových míst a schránek v kolumbáriu. Mimo to obchodní společnost provádí sečení a úklid ploch, odvoz odpadu, úpravu čestných hrobů, hrobů významných osobností, poválečné pomníky a případné další práce. Činnost pohřebiště se řídí Řádem veřejného pohřebiště města Holešova ze dne 1. 1. 2022.