Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Fúze společnosti

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, ke kterým dojde v souvislosti s fúzí sloučením níže uvedených zúčastněných obchodních korporací:

  • obchodní korporace Technické služby Holešov, s.r.o., IČO 25583140, se sídlem Holešov, Květná 1555, PSČ 769 01, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce číslo 35721, dále také jen jako: „Nástupnická společnost“ nebo „Společnost Technické služby Holešov, s.r.o.“,
  • obchodní korporace Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., IČO 25309161, se sídlem Holešov, nám. Sv. Anny 1275, PSČ 769 01, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce číslo 23398, dále také jen jako: „Zanikající společnost“ nebo „Společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.“,


Ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku Zanikající společnosti s předpokládaným dnem 01.01.2024 , přechází v souladu s ustanovením §61 Zákona o přeměnách ve spojení s § 178 odst.1 Občanského zákoníku veškeré jmění, které zahrnuje také práva a povinnosti , pohledávky a dluhy z obchodních a smluvních vztahů Zanikající společnosti na právního nástupce, tj. na Nástupnickou společnost.

 

Nástupnická společnost převezme v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní aktivity společností Technické služby Holešov, s.r.o. a Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., a bude v nich nadále pokračovat.

 

Současně bychom Vás rádi informovali, že s účinností ke dni 01.01.2024 dojde rovněž ke změně názvu nástupnické společnosti z Technické služby Holešov, s.r.o. na TAS Holešov, s.r.o. a změnu sídla společnosti.

 

Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme proto požádat, abyste počínaje dnem 1. 1. 2024 zanesli do Vašich informačních systémů příslušné změny v identifikaci a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění a ostatní dokumenty (objednávky, smlouvy, atd.), jakož i veškerou obchodní korespondenci směřovali a vystavovali od shora uvedeného data na nástupnickou společnost s níže uvedenými identifikačními údaji.

 

Od 1. 1. 2024 jsou fakturačními údaji:
TAS Holešov, s.r.o.
se sídlem: nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov
IČO: 25583140 DIČ: CZ25583140Soubory


 Menu