Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

PODMÍNKY PRONÁJMU

Byty

 • Žadatel podává písemnou žádost v úřední hodiny na adrese společnosti.
 • Žadatel nesmí mít žádné nevyřízené pohledávky vůči společnosti TAS Holešov, s.r.o. (dále jen TAS).
 • Žadatel nesmí mít žádné nevyřízené pohledávky vůči Městu Holešov (nezaplacené popelnice, pokuty či jiné dluhy).
 • V případě splnění podmínek výše, je žadatel zařazen na seznam čekatelů.
 • Žádost je platná vždy pro daný kalendářní rok.
 • Společnost TAS vybírá případného budoucího nájemce dle svého uvážení s ohledem na:
  • Dispozici a charakter žádaného bytu
  • Datum podání žádosti
  • Znalost místních poměrů ve vztahu k žadateli (občané města Holešova mohou být upřednostněni)
  • Schopnost žadatele dostát závazkům plynoucí z nájemní smlouvy
  • Doporučení OSZ
 • Vybraného nájemce společnost TAS kontaktuje s možností prohlídky bytu a dojednání bližších informací nutných k uzavření nájemní smlouvy.
 • Před uzavřením nájemní smlouvy je nutné složit jistotu na byt ve výši třech měsíčních nájmů.
 • Nájemní smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou.
 • Nájemní smlouva se neprodlužuje automaticky. Její případné (i opakované) prodloužení závisí na vzájemné spokojenosti smluvních stran.

 

 

Byty v domech zvláštního určení a krizové byty

 • Žadatel podává písemnou žádost v úřední hodiny na adrese společnosti.
 • Žadatel nesmí mít žádné nevyřízené pohledávky vůči společnosti TAS Holešov, s.r.o. (dále jen TAS).
 • Žadatel nesmí mít žádné nevyřízené pohledávky vůči Městu Holešov (nezaplacené popelnice, pokuty či jiné dluhy).
 • V případě splnění podmínek výše, je žadatel zařazen na seznam čekatelů.
 • Žádost je platná vždy pro daný kalendářní rok.
 • Společnost TAS vybírá případného budoucího nájemce na základě doporučení Bytové komise Města Holešova ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a zástupci Městské policie.
 • Vybraného nájemce společnost TAS kontaktuje s možností prohlídky bytu a dojednání bližších informací nutných k uzavření nájemní smlouvy.
 • Před uzavřením nájemní smlouvy je nutné složit jistotu na byt ve výši třech měsíčních nájmů.
 • Nájemní smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou.
 • Nájemní smlouva se neprodlužuje automaticky. Její případné (i opakované) prodloužení závisí na vzájemné spokojenosti smluvních stran.

 

 

Prostory sloužící podnikání

 • Žadatel podává písemnou žádost v úřední hodiny na adrese společnosti.
 • Žadatel nesmí mít žádné nevyřízené pohledávky vůči společnosti TAS Holešov, s.r.o. (dále jen TAS).
 • Žadatel nesmí mít žádné nevyřízené pohledávky vůči Městu Holešov (nezaplacené popelnice, pokuty či jiné dluhy).
 • V případě splnění podmínek výše, je žadatel zařazen na seznam čekatelů.
 • Žádost je platná vždy pro daný kalendářní rok.
 • Společnost TAS vybírá případného budoucího nájemce dle svého uvážení s ohledem na
  • Vhodnost umístění podnikatelské činnosti
  • Cenovou nabídku zájemce
  • Reference
  • Datum podání žádosti
  • Schopnost žadatele dostát závazkům plynoucí z nájemní smlouvy
 • Vybraného nájemce společnost TAS kontaktuje s možností prohlídky prostoru a dojednání bližších informací nutných k uzavření nájemní smlouvy.
 • Před uzavřením nájemní smlouvy může být společností TAS požadováno složení jistoty.
 • Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou / neurčitou na základě předchozí dohody mezi společností TAS a budoucím nájemcem.
 • V případě uzavření smlouvy na dobu určitou může dojít k jejímu prodloužení pouze za předpokladu vzájemné spokojenosti smluvních stran.