Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Odvoz směsného komunálního odpadu je zajišťován nejen pro občany a podnikatelské subjekty města Holešov, ale i pro většinu okolních obcí.

 

Za směsný komunální odpad se považuje odpad z domácností i firem, který neobsahuje vytříditelné a nebezpečené složky odpadu.
Pro vytříditelné složky komunálního odpadu jako je papír, plast, sklo, textil, kov, bioodpad slouží nádoby umístěné na veřejných prostranstvích Města a obcí. Více o tříděném odpadu.
Nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie, malé spotřebiče, obaly od chemikálií apod.) patří do odpadového centra.

 

Sběr se provádí do popelových nádob, případně kontejnerů, které lze zakoupit v sídle společnosti.
V létě se doporučuje nádobu občas vypláchnout popř. vydesinfikovat. V zimě se nedoporučuje vkládat do popelové nádoby mokrý odpad - dochází k přimrznutí obsahu k nádobě! Dále žádáme obyvatele, kteří používají pro vytápění rodinných domů tuhá paliva, aby do svých sběrných nádob vhazovali pouze vychladlý popel.


Informace pro občany

Občané města Holešova a místních částí se přihlašují ke svozu odpadu s dokladem o trvalém pobytu v Technickéch službách Holešov s.r.o., občané ostatních obcí u starosty obce.

Společnost Technické služby Holešov, s.r.o. upozorňuje občany, že společnost není příjemcem platby poplatku za komunální odpad. Správcem poplatku je Městský úřad v Holešově.


Informace pro podnikatelské subjekty

S podnikatelskými subjekty uzavíráme smlouvy na svoz komunálního odpadu. Ve smlouvě jsou uvedeny základní identifikační údaje firmy, místo svozu, počet a druh vyvážených nádob a další smluvní záležitosti.

 

Překladiště odpadu

Dovezený odpad komunální a objemný se překládá na vybudovaném překladišti a odtud je odvážen nákladní soupravou s kontejnery o objemu 40 m3 na uložení a to na skládky odpadu a část do spalovny odpadu v Brně.

 

Nákladní automobily pro přepravu odpadu

 • Man 26.320 TGA nástavba HALLER X-2C


  Nákladní automobily
 • Man 18.255 LKO nástavba BOBR PRES 15.9


  Nákladní automobily
 • Man 26.320 TGS nástavba HALLER X-2C


  Nákladní automobily

 

Kontejnery

 • Man TGM 13.250 - ramenový nosič kontejnerů


  Vozový park
 • Avia A-30-JN nosič kontejnerů s hydraulickou rukou


  Vozový park
 • Man TGM 13.250 - hákový nosič kontejnerů


  Vozový park
 • MULTICAR - FUMO - sklápěcí korba / ramenový nosič kontejnerů


  Vozový park